מגוון תחומי פעילות


§ עובדים זרים ופליטים

 

§ סיוע חוץ ותכניות לפיתוח אזורי

 

§ מדיניות שוק העבודה - מדיניות אקטיבציה, תשתיות, פיתוח מקומי ואזורי

 

§ פיתוח תכניות תעסוקה - למידה מהניסיון הנרחב הקיים בעולם

 

§ מרכזי פיתוח עבור עסקים קטנים (Small Business Development Centers)

 

§ מדיניות ותכניות עבור אנשים עם מוגבלות במדינות ה-OECD

 

§ פיתוח שירותים חברתיים

 

§ מערכות מדדים וחקר ביצועים (Performance Measurement)

 

§ ניהול מידע וידע

 

§ מדיניות מאקרו חברתית ומדיניות ממשלתית במגוון תחומים

 

§ איתור מידע אסטרטגי לחברות עסקיות

 

§ ארגונים בינלאומיים וארגונים על-לאומיים

 

§ גלובליזציה והפצה של רעיונות