ניהול ידע ומידע

אחד הכלים המרכזיים בעבודה של חברות וארגונים הינו ניהול ידע ומידע. כל ארגון מאבד ידע ומידע עם עזיבה של אנשים, שינוי של תכניות, כאשר המטרה היא לצמצם את איבוד המידע למינימום. ניהול הידע הארגוני הוא כלי, שמאפשר לארגון להתקיים ולהתפתח לאורך זמן. ארגון המידע לצרכים הרלוונטיים של הארגון נועד לשמש את כל בעלי התפקידים בארגון, החל מהצוות המקצועי וכלה בצוות האדמיססטרטיבי.

הטכנולוגיה בשימוש הארגון - כלי העזר הממוחשבים כגון (SharePoint (Moss ואפילו כלי ניהול בסיסיים של אופיס או גוגל הינם מרכיב חיוני בעבודתו של כל ארגון. שילוב בין הידע המקצועי, לטכנולוגיה הקיימת יאפשר לארגון למקסם את יכולתו ולעזור לו בשימור הידע החשוב שפותח לאורך השנים.
Comments