פיתוח תכניות התערבות

תכניות התערבות הינן תוצאה של עבודה מאומצת המתבצעת לעתים במהלך מספר שנים והיא כוללת שלבים רבים. השלב הראשון בתכנון תכניות התערבות, הינו הגדרת הבעייה, המשפיעה על האופן בו נפעל בעתיד - אותה הגדרת בעייה, בין אם ברמת המאקרו והמיקרו קשורה למרכיבים רבים, בהם אנו באים לטפל והיא יכולה להשתנות לאורך הזמן. עם זאת, הגדרת הבעייה אינה מנותקת מדיון אודות הכלים שבהם אנו יכולים להשתמש על מנת לקדם את היוזמה שלנו.
 
הבעיות יכולות להיות מורכבות ובתהליכי העבודה צריכים לקחת בחשבון גורמים רבים, כגון היתרון היחסי של מנהל התכנית, ניהול שותפים, היכרות מעמיקה עם סביבת העבודה הארגונית והחיצונית (בעיקר ניהול שותפים), משך הזמן הנתון לנו וכמובן המשאבים הפנויים בהם אנו יכולים להשתמש.
 
שימוש נכון במרכיבים אלו ואחרים מאפשר לכל אחד לפתח תכניות התערבות ממוקדות ויעילות.
 
  •  ניתן לסייע בפיתוח תכניות התערבות בתחומים רבים - מדיניות ציבורית, ניהול פרוייקטים של ידע ומידע, שוק העבודה, המגזר השלישי, ארגונים בינלאומיים ותחומים רבים נוספים.
Comments