Fit Mind, Fit Job - OECD - בריאות נפש ועבודה - דוח סינתזה

פורסם: 27 באפר׳ 2015, 14:05 על ידי: Gal Zohar   [ עודכן 28 באפר׳ 2015, 23:03 על ידי Gal Zohar ]
 בחודש מרץ 2015 הוציא ארגון ה-OECD דוח סינתזה מסכם אודות פרויקט שנמשך ארבע שנים במסגרתנו נבחנה הסוגיה של בריאות נפש ושוק העבודה, תוך התמקדות במספר נושאים:
  1. מערכת החינוך, בריאות נפש ושוק העבודה
  2. בריאות נפש בתוך מערכות אחרות
  3. המשך הסטיגמה
  4. בריאות נפש בגילאי העבודה המרכזיים - כולל התייחסות נרחבת לצורך של מערכות האבטלה-תעסוקה, הבריאות והחינוך להבין ולטפל גם בלקויות נפשיות במסגרת השוטפת.
הקובץ המצורף כוללת תקציר מנהלים משודרג בעברית וכ-שמונה גרפים הכוללים את הנתונים המרכזיים. מומלץ בחום לקרוא את כל הדו"ח.

Ċ
Gal Zohar,
28 באפר׳ 2015, 23:03
Comments