הניסוי הגדול ביותר בעולם של קצבת מינימום בסיסית - משמעות העלאת קצבאות הנכות

פורסם: 27 בספט׳ 2017, 4:47 על ידי: Gal Zohar
מצ"ב נייר עמדה על משמעות העלאת הקצבאות וביטול אפשרי של תקנות לרון. הדוח הוכן לבקשת מספר גורמים שביקשו לבחון את המשמעות של העלאת הקצבאות וביטול אפשרי של תקנות לרון. הדוח נכתב ביוני 2017