כלכלה ותעסוקה של אזרחים ותיקים בישראל - ניתוח השוואתי על מגמות ופרוייקטים

פורסם: 28 באוק׳ 2013, 4:53 על ידי: Gal Zohar

כחלק מתפקידי כיועץ כלכלה ותעסוקה עבור התכנית חיים בגיל (Age-Friendly Cities), כתבתי סקירה השוואתית על מגמות הקשורות לתעסוקה וכלכלה של אזרחים וותיקים היום ובעתיד. סקירה נותנת פירוט אודות המגמות העיקריות בישראל ובעולם, תוך ניתוח עצמאי על נתוני למ"ס ונתונים נוספים שלא במסגרת התכנית.

פרק הכלכלה בספר התכנית חיים בגיל יתפרסם בקרוב - ויכלול שיעורי תעסוקה, מגמות ארציות ועולמיות, דפוסי תעסוקה, שכר, גילאי פרישה, סקירה של תכניות מהארץ ומהעולם.