קצבאות ותעסוקת של אנשים עם מוגבלות - השוואה היסטורית למדינות OECD

פורסם: 28 ביוני 2017, 0:10 על ידי: Gal Zohar

נתונים על קצבאות ותעסוקה - מי שרוצה להבין לעומק את התמונה ולא להיסחף אחרי הפוליטיקאים, התקשורת, ובעלי עניין שמייצגים רק צד אחד של התמונה.