פרסומים ומסמכים נוספים


להלן רשימת פרסומים חלקית:

 • Zohar, Gal (2018), Institutionalization of the OECD Grand-Narrative of Inclusivity (1983-2012), Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, Vol 13:3 
 • זהר, גל; פריאר, יוסי; גרובר, לירית (2017), גישת ה'הסללה למרכז' של אנשים עם מוגבלות (Disability_Mainstreaming): המקרה של הקמת מרכזי ההכוון והתעסוקה בישראל ובמדינות ה-OECD, בטחון סוציאלי, ירושלים, ישראל (בקרוב)
 • זהר גל, אלברט, מרווה (2016), תכניות הדרכה והכשרה להורים עם מבוגרים המתמודדים עם כניסת ילדיהם לשוק העבודה, תב"ת
 • זהר, גל (2015), סקירה בינלאומית – מערכות ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות , נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, ירושלים.
 • Zohar, Gal (2016), Reconstruction of Grand Organizational Narratives: The Institutionalization of the OECD Inclusion Approach (1983-2012), NA (forthcoming)

 • Zohar, Gal (2015), The Polymorphous Faces of the OECD Activation Policy (1983-2012)
 • זהר גל (2013), מודל מרכז השירות (One-Stop Shop) של מעגל החיים והתעסוקה, תב"ת ועיריית באר שבע, ספטמבר 2013

 • זהר, גל (2013), ניסיון ומגמות בנושא תעסוקה וכלכלה של אזרחים ותיקים - מגמות בישראל על רקע שינויים בעולם, ספר התכנית "חיים בגיל" (Age-Friendly Cities) בישראל, המשרד לאזרחים ותיקים (חלק מתפקיד יועץ הכלכלה והתעסוקה של התכנית, ספטמבר 2013.
 • זהר, גל (2013), מודל מרכז השירות (One-Stop Shop) של "מעגל החיים והתעסוקה STRIVE BUILT-IN" בבאר שבע, תב"ת ועיריית באר שבע, אוגוסט 2013.
 • זהר, גל (2013), מרכזי שירות לתעסוקה (One-Stop Shop) לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה: הבחנה בין מודלים במדינות המפותחות, מינהל מחקר וכלכלה והמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות, משרד התמ"ת, ינואר 2012 
 • זהר, גל, ופרנקל, מיכל (2011), ויסקונסין בישראל: כרוניקה של קבלת החלטות תחת הגמוניה אידיאולוגית, הרבעון הישראלי לכלכלה, מרץ-יוני 2011, שנה 58, חוברת 1/2 (יצא לאור בפרואר 2012)
 • זהר, גל (2011), אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הישראלי בהשוואה למצב במדינות ה-OECD, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת 
 • זהר, גל ומשיח, רונה (2009), תכניות התמדה וקידום בשוק התעסוקה – מודלים וניסיון מהעולם בתכניות אקטיביזציה, תב"ת (תנופה בתעסוקה), ג'וינט ישראל.
 • זהר, גל (2007), מערכת התאמת שכר לנכים ברחבי העולם, היחידה לפיתוח הון אנושי, משרד התמ"ת, פברואר 2007.
 • זהר, גל וצוות האגפים בג'וינט ישראל (2006), "מדיניות חברתית – תפיסת הג'וינט, מוגש למשרד ראש הממשלה".
 • ברודט, דוד; הורביץ, אלי; זהר, גל; טכנטברג, מנואל; אקשטיין, צבי (2006), "מאה ימים ראשונים – המלצות למדיניות תעסוקה", המכון הישראלי לדמוקרטיה.
 • זהר, גל (2004), "תוכניות חזרה מרצון עבור עובדים זרים ופליטים: ניתוח תוכניות והמלצות למדיניות", הוגש למשרד החוץ, משרד התמ"ת, ג'וינט ישראל

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצגת הקובץ הורדה
מערכות התאמות שכר לאנשים עם מוגבלות ברחבי העולם  921k גירסה 1 22 ביוני 2011, 12:11 Gal Zohar
Comments