ניתוח ומתן המלצות למדיניות

קביעת טקטיקה ואסטרטגיה לטווח קצר וארוך, הינה כלי קריטי בעבודתו של כל ארגון. החלטה על מדיניות מחייבת היכרות טובה עם השטח, הן ברמה המקומית אך לא פחות מכך גם ברמה הגלובלית. היכרות של מגוון רחב של תחומים ודרכי התמודדות שונים מאפשרים לנו לסייע במתן המלצות למדיניות.
 
מתן המלצות למדיניות נועד לאפשר מתן של חלופות אפשריות למקבלי ההחלטות והצגת מכלול השיקולים בעד ונגד כל אחת מהחלופות. זיקוק החלופות האפשריות והצגת חלופות לכל החלטה יאפשר התמודדות אפקטיבית עם מגוון היתרונות, הסכנות, ההזדמנויות ואף החולשות של הגוף היוזם.

יועצים וחוקרים אינם מחליטים לגבי המלצות למדיניות, אלא אנשי המקצוע .

Comments