מי אנחנו‏ > ‏

פרוייקטים

להלן רשימה של פרויקטים מרכזיים:
 • כתיבת מכרזים זוכים: מיזם "עובדים ביחד", מטרה בכבוד 'מפת"ח;
 • פיתוח וכתיבת מודלים: מודל ERAP להשמה התמדה וקידום בחברת המשקם, מודל תעסוקה וקריירה בסוכנות היהודית, מרכזי תעסוקה עירוניים;
 • ייעוץ להקמה של מיזמים: מרכזי תעסוקה לבדואים, מודלים עירוניים לתעסוקה וכלכלה
 • סקירה של מודלים מהעולם: מודלים של מרכזי תעסוקה לאוכלוסיות, מודלים של פרויקטים עירוניים ומקומיים לכלכלה ותעסוקה, אבחונים מהעולם
 • מחקרי השוואה בינלאומיים: גובה קצבאות ב-OECD, מדיניות של ייצוג הולם, מגמות בעולם סטטיסטיקה, מדיניות, פרויקטים
 • מחקרי קונספט: מחקרי שוק העבודה ומגמות כלכליות, פיתוח מודלים חברתיים-כלכליים, עבודת ארגונים בינלאומיים וגופי מחקר בינלאומיים, ניהול ידע בעמותות ובבתי ספר.
 • סקירות עומק על נושאים: פוליטיקה ברומניה, עבודת האיחוד האירופאי, תכניות חזרה מרצון לפליטים ועובדים זרים ועוד.

 מספר פרויקטים נבחרים


 • פיתוח מערכת חקר הביצועים והמדידה של תב"ת/ג'וינט
  150,000 משתתפים ב-60 תכניות – 3 שנים לכל אדם.
  כתיבת מכרז זוכה – מרכזי תעסוקה לחרדים (30 מיליון ₪)
  כתיבה מכרז זוכה והנחיית הצוות של מכרז לפיתוח אזורי עבור 'תור המדבר/'ארץ-עיר' (12.5 מיליון ₪)
  ייעוץ כלכלה ותעסוקה – 40 רשויות ומועצות אזוריות – תכניות עירוניות ואזוריות (ותיקים ומבוגרים)
  פיתוח מודל ההתמדה והקידום של אנשים עם מוגבלות במפעלים מוגנים, המשקם
  פיתוח, ניהול והובלה של פורום הלמידה של ג'וינט ישראל ("חושבים פתוח")
  הגדרת בעיה, תכנון התערבות, יציאה מפרויקט
  הובלת מודל מכב"י (מעורבות כוללת בישוב) ג'וינט ישראל
  כתיבת תכנית החומש האסטרטגית של אשל (2016-2020) בתחום תעסוקה וההון האנושי
  הובלת תכנית השבה מרצון של פליטים (UNCHR) מסיירה לאון
  מחקר ייצוג הולם אנשים עם מוגבלות לפיתוח מודל המדידה המהוהו תשתית לחוג הייצוג ההולם (נציבות שוויון זכויות)
  כתיבת תכנית לאומית לתעסוקת אנשים עם מוגבלות - השותפות הבין-מגזרית לשילוב אנשים עם מוגבלות (משרד הכלכלה, ג'וינט ישראל).
  פיתוח מודל התעסוקה והקריירה באולפן עציון לקליטת עולים אקדמאיים, הסוכנות היהודית
  פיתוח מודל מרכז התעסוקה המקומי (נתניה)
  כתיבת המודל להרחבה כלל ארצית - חילוץ וכתיבת מודל ההפעלה של  "מעגל החיים והתעסוקה - Strive Built-in"
  משרד הרווחה, ג'וינט ישראל, עיריית באר שבע; המודל אומץ והורחב בפריסה ארצית בערים הגדולות
  פיתוח מודל התעסוקה העירוני לסיוע בתעסוקת בני נוער בסיכון (עיריית חיפה)
  ייעוץ מקצועי לפיתוח של מרכזי תעסוקה לבדואים בדרום
  הכנסת תקני איכות (ISO 9000) במסגרת פרויקטים חברתיים
  מודלים של תכנון פיננסי
  פיתוח מודל 'חזרה לעבודה' (RTW)
  הובלת פורום הסתדרות-מעסיקים לקידום תעסוקת אע"מ
 • Comments