מי אנחנו‏ > ‏

מחקרים

להלן רשימה חלקית של מחקרים קודמים:


גישת ה'הסללה למרכז' של אנשים עם מוגבלות (Disability Mainstreaming)
הביטוח הלאומי
תכניות הדרכה והכשרה להורים עם מבוגרים המתמודדים עם כניסת ילדיהם לשוק העבודה
תב"ת
קצבאות הנכות ושוק העבודה – מגמות היסטוריות והשוואות בינלאומיות
ההסתדרות; תב"ת; המשקם
סקירה בינלאומית – מערכות ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות
נציבות שוויון זכויות
מרכזי שירות לתעסוקה  (One-Stop Shop) לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה: הבחנה בין מודלים שונים בעולם
משרד התמ"ת
תעסוקת אנשים עם מוגבלות בשוק החופשי ואחריותם של משרדי עבודה ברחבי העולם
משרד התמ"ת
אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה – הקשר בין האקדמיה ושוק העבודה: הניסיון הבינלאומי
תב"ת
תכניות התערבות לצעירים ולצעירות: תכניות נפרדות או משולבות
תב"ת ומשרד הרווחה
ניסיון ומגמות בנושא תעסוקה וכלכלה של אזרחים ותיקים בישראל
לנגלבן והמשרד לאזרחים ותיקים
מודלים לסילום עולה (Scaling-up) של פרויקטים חברתיים
עמותת המודל החברתי-ישראלי
אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה: ישראל ביחס למדינות OECD – סקירה סטטיסטית השוואתית
משרד התמ"ת
ויסקונסין בישראל: כרוניקה של קבלת החלטות תחת הגמוניה אידיאולוגית
פורום ספיר, אוניברסיטת תל אביב
תכניות התמדה וקידום בשוק התעסוקה – מודלים וניסיון מהעולם בתכניות אקטיביציה
תב"ת
מערכת התאמת שכר לנכים ברחבי העולם
משרד התמ"ת
מדיניות חברתית – תפיסת הג'וינט, מוגש למשרד ראש הממשלה
מאה ימים ראשונים – המלצות למדיניות תעסוקה
המכון הישראלי לדמוקרטיה
ארגון ידע ועבודת מנהלי בתי ספר (השוואה בינלאומית אודות מודלים)
אבני ראשה
הכשרות מקצועיות: תיאוריה ופרקטיקה – ניסיון מהעולם והמלצות לקידום בישראל
הקרן לידידות
תכניות חזרה מרצון (AVR) עבור עובדים זרים ופליטים: ניתוח תכניות והמלצות למדיניות
ג'וינט ישראל ומשרד החוץ
Comments