מי אנחנו‏ > ‏

צוות המחקר ושיתופי פעולה

צוות המחקר משתנה בהתאם לצרכים, דרך שיתופי פעולה על בסיס אסטרטגי ו/או אד-הוק עם מיטב אנשי המקצוע בתחומים השונים על מנת שהשירות ייצא לטובת הלקוח באופן האופטימלי ביותר. שיתופי הפעולה המהווים את התשתית לעבודת המחקר, מאפשרים ללקוח למקסם את התוצר הסופי אותו רוצים להשיג.
רשימה חלקית של שיתופי פעולה קודמים:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

המשרד לאזרחים וותיקים
משרד הפנים
הקרן לידידות
עמותת המודל הישראלי-חברתי
עיריות ומועצות אזוריות
החברה למתנסי"ם
משרד התמ"ת

 משרד החוץ
 משרד הרווחה
 האוניברסיטה העברית בירושלים
 ג'וינט ישראל
 תב"ת (תנופה בתעסוקה)

 UNHCR
IOM
OECD
WCJCS

 


Comments